Som Mobilitat

Capacitat mínima: 1
Capacitat màxima: 10

Som Mobilitat

Som Mobilitat és una empresa de car-sharing o lloguer de vehicles. Però amb una estructura cooperativa, sense ànim de lucre; i amb un objectiu social i ambiental: resoldre la mobilitat de les persones tot apostant per a la transició energètica i la disminució de l'impacte ambiental generat per la mobilitat.

Som Mobilitat ofereix serveis de mobilitat elèctrica compartida a les seves persones o entitats jurídiques associades. Aquests serveis estan estesos en diferents punts de Catalunya i es van estenent a mesura que la cooperativa va creixent per confeccionar una xarxa de vehicle elèctric compartit que està pensat de manera global però té una organització local. En el cas d'Olot i la Garrotxa, és el Grup Local Garrotxa de Som Mobilitat, format per les persones sòcies de la comarca, qui s'encarrega de desenvolupar els serveis a la comarca. Som Mobiiltat a la Garrotxa vol resoldre la mobilitat que no es pot fer a peu i en bicicleta, o en transport públic, i que és necessari fer-la amb un vehicle particular. Aquest tipus de mobiltat inclou mobilitats quotidianes o puntuals, ja sigui dins la comarca, o bé a les comarques veïnes. També pretén cobrir la necessitat de les persones visitants que no poden fer el seu desplaçament amb altres mitjans sostenibles (bicicleta, transport públic).

Els vehicles de Som Mobiiltat son copropietat de totes les persones o entitats jurídiques associades i per això totes les persones usuàries vetllen pel bon estat del servei, comunicant qualsevol anomalia que pugui haver-hi, ja sigui amb el vehicle utilitzat o amb el servei en general.