Tosca, Serveis Ambientals d'Educació i Turisme, SL

Capacitat mínima: 1
Capacitat màxima: 20

Tosca, Serveis Ambientals d'Educació i Turisme, SL

És una empresa de serveis que treballa des de 1995 en l’àmbit del medi ambient i del turisme sostenible. Desenvolupa programes i projectes de formació per a professionals, d’educació, interpretació i comunicació ambiental; gestió de centres d’informació en espais naturals; guiatges per a grups i adults; i projectes tècnics relacionats amb cartografia i geologia.

Tosca elabora i executa programes de formació adreçat a educadors ambiental, docents i agents turístics per l’assoliment de coneixements, habilitats i aptituds pel desenvolupament professional. Així s’han ofert cursos de geologia i d’interpretació del medi, de creació d’activitats d’educació ambiental, d’aplicació de criteris de qualitat, d’adaptació a les competències bàsiques en el marc curricular i formació per als agents turístic per al coneixement en espais naturals protegits.