Propostes d’impacte positiu del turisme en la conservació d’espais naturals protegits a la Garrotxa: projecte europeu Destimed+

Natura

Propostes d’impacte positiu del turisme en la conservació d’espais naturals protegits a la Garrotxa: projecte europeu Destimed+

14 Oct

Les propostes de paquets turístics més respectuosos amb el nostre entorn natural sempre han estat un repte a la Garrotxa. Una prova d’això ha estat l’acreditació del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa amb la Carta europea de turisme sostenible, el primer de l’Estat espanyol. Però no només des de les institucions públiques s’ha fet efectiu aquest compromís. Cal destacar el compromís que té el sector privat amb el desenvolupament d’un turisme de forma sostenible. Així, tant les empreses d'activitats com els restaurants i allotjaments s’han compromès al llarg d’aquests anys amb la CETS, fins al punt de tenir les dues primeres agències de viatges acreditades a l’Estat espanyol a la Garrotxa

Però comprometre’s amb el turisme sostenible no és només una marca o un segell, és treballar contínuament per millorar les nostres propostes d’estada i visita a la Garrotxa. I sobretot cal tenir present que tenim el privilegi de gaudir d’un entorn natural excepcional a la Península ibèrica: una zona volcànica. Aquest paisatge volcànic està protegit sota la normativa de Parc Natural, que té com a objectiu principal la conservació i la protecció d’aquest paisatge volcànic

El 2020, any de pandèmia però també d’un exercici de reflexió molt important en el sector turístic, vàrem marcar-nos uns objectius molt clars de cara a millorar les nostres propostes d’estada:

- Creació de productes 4D: desestacionalizació, descentralització, diversificació i distribució de beneficis.
- Reducció de la petjada ecològica
- Visitor payback: col·laboració amb projectes de conservació del Parc Natural

Cada cop hi ha una demanda més important d’ecoturisme, o turisme amb un alt valor ambiental: de millora, de coneixement o senzillament de gaudir de la natura i els espais oberts. Hem de ser conscients que si volem que la gent continuï gaudint d’aquest entorn natural, també és la nostra responsabilitat implicar-nos en la seva conservació. Per això fem propostes potenciant la visita durant tot l’any, propostes per visitar indrets d’interès natural i cultural més desconeguts i reduir l’impacte en els espais més freqüentats, i propostes innovadores que creen experiències més memorables i que impliquen més serveis, per la qual cosa col·laborem en la millora de l’economia local.

Tota activitat implica una petjada ecològica. Des del món del turisme ja fa molt de temps que donem les xifres de l’impacte que generen les nostres activitats, informació que els clients poden decidir compensar de diverses maneres. Sobretot s’ha treballat molt en el càlcul d’aquesta petjada en referència als desplaçaments i serveis utilitzats (viatjar en avió, tren o autobús). Però quan un visitant fa estada a la nostra comarca, s’hi impliquen molts serveis no només el transport, sinó també els vinculats als àpats (restaurants i bars), les activitats i l’estada mateixa en diferents establiments (hotels, turisme rural o càmping).

 A través del desenvolupament d’una calculadora de petjada ecològica, gràcies a la nostra participació en el projecte europeu Destimed+, tenim la possibilitat de calcular l’impacte ambiental dels nostres paquets d’estada. El resultat és que veiem quin pes tenen cada una de les activitats:

- Els àpats: tenint en compte no només l’origen de les matèries primeres, sinó també l’energia necessària per a l’elaboració de les propostes gastronòmiques.
- L’estada segons tipus d’allotjament: tipus i quantitat d’energia i despesa.
- Els desplaçaments realitzats: en vehicle, en bicicleta o a peu.

Amb aquesta avaluació de cada una de les propostes d’estada (d’entre 3 i 7 dies) podem generar millores, fent canvis on veiem que és necessari i reduint la petjada ecològica sense perjudicar l’experiència que oferim als nostres clients. I el millor de tot: fem les dades públiques. Aquesta informació és un altre factor que el nostre client,  a l’hora de venir a visitar-nos i comprar la nostra proposta, ha de valorar positivament. Així mateix, també oferim que els operadors turístics que programin a la Garrotxa puguin oferir autèntic ecoturisme i amb una alta contribució en la lluita per la mitigació del canvi climàtic.

Com a proposta d’impacte positiu del turisme en la conservació dels espais naturals protegits, presentem un experiència que incorpora projectes de conservació. Es tracta de la col·laboració directa amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Precisament aquest punt és el que hem treballat en el marc del projecte europeu Destimed+, que té per objectiu millorar els nivells d’integració entre el turisme i les polítiques de conservació mitjançant la creació d’itineraris d’ecoturisme que es desenvolupen mitjançant un enfocament col·laboratiu, tant a un nivell local com regional. Hem treballat conjuntament en la creació d’aquest tipus d’experiències amb el Parc Natural de la Zona Volcànica, Turisme Garrotxa i Trescàlia.

Estem orgullosos de presentar les primeres propostes turístiques d’estada a la Garrotxa, on no només descobrirem els valors naturals, culturals i etnogràfics, sinó que a més col·laborarem directament en un dels projectes de conservació que actualment es fa al Parc Natural.

Aquesta experiència incorpora una sessió amb el tècnic responsable del projecte de conservació i després una sessió de treball al camp, dins les tasques específiques d’aquest projecte. Com que les estades es fan al llarg de tot l’any, no només hem identificat un projecte de conservació, sinó que, depenent de l’època de l’any i les característiques del grup, el treball de camp pot ser molt diferent. Entre d’altres projectes, tenim el centre de conservació de plantes cultivades de Can Jordà, el seguiment anual de papallones diürnes o el condicionament d’afloraments geològics.

La incorporació d’aquestes tasques de treball voluntari al camp persegueix dos objectius principals: col·laborar en la conservació dels espais naturals de què gaudim i ser partícips, amb la nostra tasca directa, de la millora de l’entorn que tant ens ho fa passar bé com ens motiva a continuar viatjant arreu.

Viatjar a la Garrotxa, a més de fer-nos gaudir de l’experiència de descobrir un entorn fantàstic, ens farà sentir útils participant de la millora i conservació dels nostres estimats espais protegits.

Si voleu conèixer quines són les nostres propostes i com les hem elaborat, podeu consultar aquesta informació a: https://trescalia.com/our-holidays/